Mygmobile

Mygmobile

Жи-МобайлХХК-ийнбүтээгдэхүүн,үйлчилгээнийталаархмэдээлэлавч,гарутаснаасааүйлчилгээгээудирдахболомжтой.


Жи-Мобайлынхэрэглэгчтаэнэхүүаппликейшнийгашигланхаанач,хэзээчөөрийнүйлчилгээгудирдаж,худалданавалтхийхээсгаднабүхтөрлийнмэдээлэлавахболомжтойюм.

Аппликейшнашиглахынтулдтаныгарутасинтернетхолболттойбайхшаардлагатай.

Үйлчилгээнийболомжууд:


•Яриа,мессеж,датахэрэглээгээхянах

•Нэгж,датабагцхудалданавах

•Өөрийнболонбусадхэрэглэгчийндараатөлбөртүйлчилгээнийтөлбөртөлөх

•Урьдчилсантөлбөртхэрэглэгчидбагцаасолих

•Дуудлагахадгалахүйлчилгээидэвхижүүлэх

•ДоРеМиүйлчилгээнээсдуусонгож,дуудлагынаяатохируулах

•Тусчмессежүйлчилгээгашиглах

•Нэмэлтүйлчилгээидэвхижүүлэх,цуцлах

•Гарутас,төхөөрөмжболонбүтээгдэхүүнүйлчилгээтэйхолбоотойбүхтөрлийнмэдээлэлавах

•Сүлжээнийхамраххүрээ,үйлчилгээнийтөвийнбайршил,холбообариххаягхарахзэрэголонтөрлийнүйлчилгээгавахболомжтой.

My gmobile 苹果蒙文

此处重要信息暂时被隐藏,如何查看请注册会员!
点击这里复制本文地址以上内容由蒙文软件大全整理呈现,请务必在转载分享时注明本文地址!如对内容有疑问,请联系我们,谢谢!

支持Ctrl+Enter提交
qrcode

蒙文软件大全© All Rights Reserved.  蒙文软件大全 Copyright ©2018 蒙ICP备13001995号-4
PoweredbyZ-BlogPHPThemesbymgzwz.com
联系我们|关于网站|如何注册|免责声明

本站会员尊享VIP特权,现在就加入我们吧!登录注册
登录
用户名
密码
注册
用户名
密码
确认密码
昵称
邮箱
QQ
获取邀请码
邀请码
找回密码
用户名
邮箱
※重置链接将发送到邮箱